अधिक उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी या जातीच्या टोमॅटोची लागवड सप्टेंबर महिन्यात करावी

टोमॅटो पेरणीसाठी वाण भाजीपाला शेती हा शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नाचा स्रोत आहे. अधिक उत्पन्नासाठी, शेतकऱ्यांनी योग्य वेळी योग्य वाणांची भाजीपाला लागवड

Read more