सूर्यफूल आश्चर्यकारक तथ्य: सूर्यफुलाची फुले सूर्याकडे तोंड करून असतात का ?

संशोधनात असेही आढळून आले की ही फुले रात्री विश्रांती घेतात आणि दिवसा पुन्हा सक्रिय होतात. वाढत्या सूर्यप्रकाशासह, सूर्यफुलाच्या फुलांची क्रिया

Read more