या पद्धतीने ऊसाची लागवड केल्यास उत्पन्नात होईल मोठी वाढ, हे काम पेरणीपूर्वी करावे लागेल.

शेताची तयारी अशा प्रकारे करावी की माती भुसभुशीत होईल आणि शेतात गुठळ्या राहणार नाहीत. पेरणीसाठी 2-2.5 फूट अंतरावर छिद्र करा.

Read more