औरंगाबादमध्ये पिकांचे अतोनात नुकसान, शासनाकडे 695 कोटी रुपयांची मागणी

पिकांचे नुकसान: औरंगाबाद जिल्ह्यातील पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यात जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे ६९५ कोटी रुपयांची मागणी

Read more